Saya....

My photo
Johor Bahru, Johor, Malaysia

Sunday, 2 October 2016

CONTOH KERJA KEJOHANAN SUKAN

Bil
Proses Kerja
1
Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah

2
Menyediakan Kertas Cadangan  Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana.
3
Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan
4
Mesyuarat  Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan.
5
Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program
6
Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan
7
Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual.
8
Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )
9
Mesyuarat jawatankuasa teknikal
10
Taklimat kepada pelajar
11
Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan.
12
Mengadakan raptai kejohanan
13
Pelaksanaan olahraga kejohanan
14
Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja

15
Post  Mortem
16
Markah  dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS
17
Failkan/Dokumentasi

TERBANG JALAN JALAN

Followers