Saya....

My photo
Johor Bahru, Johor, Malaysia

Wednesday, 28 September 2016

Senarai Semak Kokurikulum

Bil
Perkara
Pegawai Penerima
Semak [a]*
Tarikh Serah
T.Tangan Penerima
Tindakan
1.
Pelan taktikal dan Pelan Operasi Perancangan Strategik Kokurikulum 2016
Telah menyiapkan PS, PT, PO  dan serahan secara e-mail/sofcopy
PK Kokurikulum/ SU KokurikulumGuru Penasihat Berkaitan
2.
Persatuan/Kelab/Unit Beruniform
Serahkan buku laporan aktiviti mingguan kokurikulum. 
Penyelaras UBU/ Kelab/ PersatuanKetua Guru Penasihat Berkaitan
Pendaftaran Persatuan/Kelab/Badan Beruniform telah dibuat.
Penyelaras UBU/ Kelab/ PersatuanKetua Guru Penasihat Berkaitan
3.
Markah Data Kokurikulum (PAJSK)
Melengkapkan data onlie (Th4 – 6)
 Guru Kelas/Guru PJSemua guru penasihat UBU/ Kelab/ Persatuan
Mengisi markah murid dan print sijil  – Tahun 6
Penyelaras UBU/ Kelab/ PersatuanGuru Kelas/PJK/ Penyelaras
4
Sijil Penyertaan dan Penghargaan
Pastikan murid yang layak telah diberikan sijil-sijil.
PK KokurikulumGuru Penasihat Berkaitan
5.
Ketua Guru Sukan dan permainan/ 1M1S
Menyerahkan laporan guru sukan dan permainan/ 1M1S 201_ kepada PK Kokurikulum/SU .
PK KokurikulumKetua Guru Sukan dan Permainan
Memulangkan peralatan dan dokumen yang dipinjam daripada unit sukan.
Setiausaha SukanSemua Guru Berkaitan
Melengkapkan laporan SEGAK penggal 1 dan 2 secara online
PK KokurikulumGuru Tahun 4-6
6.
Laporan Pencapaian Kokurikulum 
Laporan Pencapaian Kokurikulum telah disediakan dan diserahkan
PK KokurikulumGuru Penasihat UBU, KP, SP
7.
Stok Alatan Sukan/Padang/PJ
Menyemak stok alatan sukan, padang dan PJ

PK KokurikulumKP PJK
Bil
Perkara
Pegawai Penerima
Semak [a]*
Tarikh Serah
T.Tangan Penerima
Tindakan
8..
Kewangan
Membuat anggaran/pesanan keperluan  20__.
PK KokurikulumSetiausaha Ko
Menyediakan senarai keperluan persekolahan 20__.
PK KokurikulumSetiausaha Ko
Membuat penyelarasan dan perancangan jualan alat tulis sidang 2016.
PK KokurikulumSetiausaha Ko
Laporan koperasi dan akuan sesi 2015 diserahkan kepada pengetua untuk pengesahan.
PK KokurikulumSetiausaha Ko
9
Album/Gambar Aktiviti
Menghantar laporan bergambar
PK KokurikulumSetiausaha

TERBANG JALAN JALAN

Followers