Saya....

My photo
Johor Bahru, Johor, Malaysia

Tuesday, 30 December 2014

PENDEKATAN KAUNSELING 2015

PENDEKATAN DAN PERLAKSANAAN PBK 2015

1. Memahami dan melaksanakan Hala Tuju KPM,JPN dan PPD
       Contoh:   Hala Tuju PPD Pasir Gudang:
Kerja Sepasukan Meraih Kegemilangan/1 Hati ke Arah 1 Matlamat/
Terkini, 2015 : Peneraju Gemilang 
2.  Istilah/ Frasa yang perlu diketahui dan difahami:
DTP (District Transformation Programme)
Dashboard
- Paparan maklumat sekolah (kehadiran, peratus  akademik, 
   keberadaan guru..
Dialog Prestasi
Strong Implementation
- rapid execution, tindakan yang pantas
Deep Dive
-selesaikan isu hingga ke akarnya
Sharply Focus

3. Pencapaian Kehadiran Murid
Sekolah Rendah & Sekolah Menengah (KPI 95%)

4.  Pencapaian Disiplin Murid
Sekolah Menengah & Sekolah Rendah
- Mengurangkan bilangan murid terlibat salah laku disiplin 
  sebanyak 0.01% 

5.  Membantu peningkatan Pencapaian Kokurikulum
      -Motivasi pelajar yang menyertai pertandingan atau mewakili sekolah,
       daerah, negeri dan kebangsaan 

6.  Fokus kerja Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya Murid 
     - Kemahiran Memimpina : 15% murid mendapat kursus dan
       latihan kepimpinan
     - 100% murid diberi bimbingan dan kerjaya   (Global Player) 
     -100% sekolah melaksanakan amalan Sekolah Penyayang
       secara  bersepadu 
     -Membantu kebajikan Murid

7.  Fokus SHOWCASE JPN:
- Pembelajaran Abad ke-21
-Model Sekolah Abad ke-21 
-Pembangunan Sekolah

FOKUS PERKHIDMATAN & PENGURUSAN BIMBINGAN KAUNSELING DAN KERJAYA MURID 2015 DI SEKOLAH-SEKOLAH:

1.    S.O.P 1:3:7 TINDAKAN DISIPLIN KAUNSELING
2.    SURAT-SURAT SIARAN DAN PEKELILING YANG 
       TELAH DIKELUARKAN
        Rujuk bahan surat siaran dan pekeliling UBK pastikan ada 
        dan disimpan.
3.    KURSUS LDP DI SEKOLAH
      Pendedahan atau kursus kepada guru di sekolah berkenaan 
      pengurusan emosi, stress, komunikasi berkesan, menangani 
      buli di kalangan murid, selari dengan keperluan guru penyayang 
      supaya  tidak bertindak tanpa sempat berfikir atau berlaku konflik                                                         dan murid di sekolah.

      PROGRAM-PROGRAM MURID DI SEKOLAH

1.  Kemahiran daya bertindak
     Seperti pengurusan stress, pengurusan emosi, membuat keputusan 
     asertif diri dan lain-lain.
2.  PROGRAM-PROGRAM KPM
        i.       Amalan Guru Penyayang Fasa 2 (Unlock Student Potential).
                 - Berkonsepkan kepada kepedulian murid 
                   Fasa 1 : Mengalu-alukan, Menyambut, Mentor-Mentee
                   Fasa 2  : Menitikberatkan Emosi, Sahsiah, Potensi Diri, Akademik
                 - Mentor Mentee Guru Penyayang
         ii.    Program Pembangunan Sahsiah Disiplin Murid (PSDM)
                   Bahan dan modul (4 modul)
                   Modul Ponteng, Gangguan Seksual, Modul Buli dan Kesopanan.
         iii.   Dasar Warga Emas Negara (DWEN)
         iv.   Program Minda Sihat
- Program ini khas untuk sekolah menengah

           3.   AUDIT TOTAL SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH
                     Merujuk kepada pemantapan akademik , disiplin, keperibadian , 
                     keluarga dan sebagainya dalam bentuk data serta tindakan.
          4.   KEWANGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH-SEKOLAH
   Berdasarkan pekeliling ikhtisas kewangan.
   Rujuk bahan edaran
          5.   SISTEM E-PROFIL KERJAYA MURID (SePKM) SEKOLAH MENENGAH
          6.   4 FOKUS UTAMA BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH
                                   Merujuk fokus perekayasaan bimbingan kaunseling
                                   15% murid perlu dapat latihan kepimpinan
                                   100% mendapat perkhidmatan bimbingan
                                   100% sekolah mengamalkan konsep guru penyayang

TERBANG JALAN JALAN

Followers